Έχοντας ως βασικό γνόμωνα την συνεχή εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, προτείνουμε μέσω συνεργατών λύσεις σε εμπορικά πρόγράμματα / εφαρμογές, για την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.

Μηχανοργάνωση (ERP / CRM / PMS)

Με βάση τα ζητούμενα και τις ανάγκες της επιχείρησης, μέσω του συνεργάτη, θα γίνει η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος και των λειτουργιών του.

Ορισμένες από τις βασικές παρεχόμενες λειτουργίες της είναι:

Διαχείριση αποθήκης
Διαχείριση πωλήσεων
Διαχείριση αγορών
Διαχείριση εσόδων – εξόδων
Διαχείριση πελατών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Πλήρη αναφορές

Δυνατότητα διασύνδεσης και επικοινωνίας (γέφυρα) με το e-shop

Έχοντας επιλέξει το εμπορικό πρόγραμμα και ολοκληρώσει με τον συνεργάτη την διαδικασία εγκατάστασης / εκπαίδευσης, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την διασύνδεση (γέφυρα) με το e-shop της επιχείρησης.

Θέλετε να αναλάβουμε την εγκατάσταση εμπορικής εφαρμογής για την επιχείρηση σας;