Σκοπός του Κανονισμού

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι η προστασία αυτή αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Ο «Κανονισμός» τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αφορά όλους τους δημόσιους φορείς και όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες (ακόμα και εάν είναι εγκατεστημένες εκτός ΕΕ) και που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών.

Έλεγχος και κυρώσεις

Παρέχεται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το δικαίωμα ελέγχου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Σε περίπτωση παραβίασης προβλέπονται πρόστιμα ύψους 10.000.000 ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους (ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο) για παραβιάσεις των υποχρεώσεων των άρ.8, 11, 25 έως 39, 41 παρ.4, 42 και 43 και πρόστιμα ύψους 20.000.000 ευρώ ή 4% του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους (ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο) για παραβιάσεις των βασικών αρχών (αρ.5,6,7,9), δικαιωμάτων Υποκειμένων (άρ.12 έως 22) και των προϋποθέσεων διαβίβασης σε αποδέκτη σε 3η χώρα (άρ.44 έως 49).

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις
• Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
• Να γνωστοποιούν στις αρχές αν υπάρχουν τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων εντός 72 ωρών.
• Να λαμβάνουν τη συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
• Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
• Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
• Να περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
• Να ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων

H Nodus μπορεί να αναλάβει τόσο την μελέτη, δηλαδή την ανάλυση των κενών και ελλείψεων, όσο και τις ενέργειες συμμόρφωσης της ιστοσελίδας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 26510 70001 ή στο [email protected] για να δούμε μαζί τι σημαίνει προστασία προσωπικών δεδομένων καθώς και τι πρέπει να κάνετε στην ιστοσελίδα σας για να συμορφωθείτε πλήρως στους νέου κανονισμούς του GDPR.