Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Από 22/3/2023 μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για το νέο πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Σε ποιους απευθύνεται

Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 50%

***Το πρόσθετο ποσοστό 10%  χορηγείται εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, διαφορετικά το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει έως και 40%.

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
  • Εξοπλισμός (GREEN)
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
  • Έμμεσες δαπάνες

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 50%

***Το πρόσθετο ποσοστό 10%  χορηγείται εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, διαφορετικά το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει έως και 40%.

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€

Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
  • Εξοπλισμός (GREEN)
  • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )
  • Έμμεσες δαπάνες

 

Αναλυτικές Πληροφορίες για κάθε δράση μπορείτε να βρείτε στις προκηρύξεις των δράσεων.

Προκήρυξη Δράσης 1

http://21-27.antagonistikotita.gr/prasinos-metaschimatismos-mme/

Προκήρυξη Δράσης 2

http://21-27.antagonistikotita.gr/drasi-2-prasinh_paragwgikh_ependysh_mme/

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ώστε να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας, για την διερεύνηση των αναγκών σας, ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο κάθε ευκαιρία.