Προφίλ

Η Nodus αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων ανθρώπων με γνώση και πολυετή εμπειρία στον χώρο του διαδικτύου.

Κοινός τόπος όλων μας είναι η αγάπη για τη δουλειά μας και σκοπός μας η επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Τι μας χαρακτηρίζει:

Εμπιστοσύνη

Το πιο σημαντικό πράγμα κατά την έναρξη μιας νέας συνεργασίας είναι η εμπιστοσύνη. Κύριο μέλημα μας η διαφάνεια στην τιμολογιακή πολιτική με ξεκάθαρες και μελετημένες προτάσεις σε κάθε project.

Συνεργασία

Η συνεχής συνεργασία με την επιχείρηση είναι κάτι το οποίο επιδιώκουμε από την αρχή, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα, αναλύωντας πιο σωστά τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούμε γι’αυτήν.

Αποτέλεσμα

Κύριος σκοπός κάθε project που αναλαμβάνουμε είναι να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον πελάτη μας. Βασική προϋπόθεση είναι το κάθε τι που παραδίδουμε να συνάδει με τους αρχικούς στόχους που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό.

Τεχνική Υποστήριξη

Ο ρόλος μας δεν τελειώνει με την παράδοση του project. Βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας για οποιοδήποτε παροχή συμβουλευτικής ή τεχνικής υποστήριξης.

Παράδοση

Βασική αρχή μας είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την παράδοση το οποίο θα θέσουμε κατά την έναρξη των εργασιών σε κάθε project.

10

Ομάδα

100+

Πελάτες

150+

Ολοκληρωμένα Project