Nodus Digital Agency - Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Νέα Kαταληκτική Ημερομηνία Αιτήσεων: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Σκοπός του Προγράμματος Ι

είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

– εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
– αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
– ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
– αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα Ι θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Δικαιούχοι – Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις που:

– Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

– Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

– Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022

– Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ

– Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

– Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.

Ύψος και ένταση ενίσχυσης (επιδότηση)

Η αξία των επιταγών (vouchers), κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάσει τις ΕΜΕ του 2021 ως ακολούθως:

Οι ανωτέρω αξίες δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%

(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης. Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ και επιμερίζεται στις εξής κατηγορίες:
pinakas-proipologismou-3

Επιλέξιμες Δαπάνες & Προϊόντα της Nodus

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών συστημάτων & προϊόντα της Nodus:

APPOINTMENT – Σύστημα Online Κρατήσεων Ραντεβού

Το σύστημα online κρατήσεων ραντεβού απευθύνεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως ιατρεία, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια κτλ. τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν τους πελάτες τους με προγραμματισμένα ραντεβού.

E-SHOP - Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop απευθύνεται σε εμπορικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην ένδυση, υπόδηση, αξεσουάρ, κόσμημα, έπιπλα, διακοσμητικά κ.α. οι οποίες θέλουν να προβάλουν και να πωλούν τα προϊόντα τους Online.

BOOKING - Σύστημα Online Ξενοδοχειακών Κρατήσεων

Το σύστημα online ξενοδοχειακών κρατήσεων απευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία / ενοικιαζόμενα δωμάτια / επιπλωμένες κατοικίες κ.α.

SERVICES - Σύστημα Online Πώλησης Υπηρεσιών

Το σύστημα online πώλησης υπηρεσιών απευθύνεται σε επιχειρήσεις όπως μηχανικοί, τεχνικά γραφεία, οικονομολόγους, λογιστές κ.α οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών.

RENT A CAR - Σύστημα Online Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Το σύστημα online ενοικίασης αυτοκινήτων απευθύνεται σε επιχειρήσεις ενοικίασης παντός τύπου οχημάτων (δίκυκλα, επιβατικά κτλ.).

FOOD - Σύστημα Online Διανομής Φαγητού

Το σύστημα online delivery απευθύνεται σε επιχειρήσεις όπως ψητοπωλεία, πιτσαρίες, fast food, εστιατόρια κ.α οι οποίες πωλούν προϊόντα φαγητού είτε με την μέθοδο παραλαβής από το κατάστημα είτε με διανομή κατοίκον (delivery).

Καθώς και οι εξής κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών & προϊόντα της Nodus:

EMAIL MARKETING - Ενέργειες Διαφήμισης μέσω email

Οι ενέργειες email marketing θα σας βοηθήσουν να:

– Αναβαθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε τις υπηρεσίες σας

– Παρέχετε στους επισκέπτες σας έναν άμεσο τρόπο να λαμβάνουν πληροφορίες

– Ενημερώνετε τους πελάτες σας για νέα προϊόντα ή προσφορές

– Αυξήσετε τις πωλήσεις των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών

DIGITAL MARKETING - Ενέργειες Διαφήμισης μέσω Social Media και Google Ads

Οι ενέργειες digital marketing θα σας βοηθήσουν να:

– Παρέχετε στους επισκέπτες σας έναν άμεσο τρόπο να λαμβάνουν πληροφορίες

– Ενημερώνετε τους πελάτες σας για νέα προϊόντα ή προσφορές

– Ενισχύσετέ το εταιρικό brand σας και να χτίστε την αξιοπιστία της επιχείρησης σας προβάλλοντας στοιχεία, χαρακτηριστικά, ενημερωτικό υλικό της και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

– Ενισχύσετε την επισκεψιμότητα στον δικτυακό τόπο και τη θέση του στις μηχανές αναζήτησης

– Αυξήσετε τις πωλήσεις των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών

BANK CONNECT - Ενέργειες Σύνδεσης για Λήψη Πληρωμών

Η σύνδεση για λήψη πληρωμών με χρεωστική / πιστωτική θα σας βοηθήσει να:

– Αναβαθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε τις υπηρεσίες σας

– Εισπράττετε το ποσό της χρέωσης άμεσα και Online

COURIER CONNECT - Ενέργειες Σύνδεσης με Courier

Η σύνδεση με την συνεργαζόμενη courier θα σας βοηθήσει να:

– Αναβαθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο προσφέρετε τις υπηρεσίες σας

– Επιταχύνεται την διαδικασία προετοιμασίας και αποστολής δεμάτων

– Έχετε τον έλεγχο των αποστολών καθώς και το κόστος αυτών

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 της Πρόσκλησης.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ενότητα 5.5 της Πρόσκλησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και θα υλοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης όπως:

– Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ

– Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ

– Μήνες Λειτουργίας

– Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

– Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

 

Σημείωση:

– Η σειρά ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει την αξιολόγηση

– Η βαθμολογική κατάταξη των επιχειρήσεων θα γίνει ανά κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω

– Κάθε κατηγορία επιχειρήσεων έχει διακριτό προϋπολογισμό

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης αναλύονται στην ενότητα 7.1 της Πρόσκλησης, ενω αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 7.2 και 7.3 της Πρόσκλησης.

Διάρκεια Υλοποίησης

Nodus Digital Agency - Ημ/νιες Προγραμμα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Κατά την διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών υπαγωγής στο πρόγραμμα θα επικοινωνήσει μαζί σας συνεργάτης οικονομοτεχνικός σύμβουλος.

Για την υποβολή και διαχείριση της αίτησης θα ζητηθούν:

1.Εικόνα επιχείρησης από Taxisnet

2.Μέτρηση ΕΜΕ για τα έτη 2019 – 2020 – 2021

3.Επιχορηγήσεις DE MINIMIS (Έλεγχος Σώρευσης) για τα έτη 2020 – 2021 – 2022

4.Ε3 για τα έτη 2019 – 2020 – 2021

5.Γνωστοποίηση στοιχείων (κωδικοί πρόσβασης) από Taxisnet

Σημείωση:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραχωρήσετε πρόσβαση και να γίνει γνωστοποίηση στοιχείων για είσοδο στην εφαρμογή Taxisnet στον οικονομοτεχνικό σύμβουλο καθώς επίσης και να έρθει σε επικοινωνία / συνεννόηση με τον λογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 12 της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Ένταξης & Υλοποίησης

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την οριστική ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα ο οικονομοτεχνικός σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος αλλά και έκδοσης και εξαργύρωσης των κουπονιών (voucher).

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιείται σε 4 στάδια όπως συνοπτικά αναλύονται παρακάτω:

  1. Λήψη επιταγής (voucher)
  2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
  3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
  4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 13 της Πρόσκλησης.