Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Από 23/2/2023 μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για το νέο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαιούχοι στη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
18.000€ έως 30.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

Δικαιούχοι στη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
50.000€ έως και 650.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 10% έως 50% ανάλογα με την Περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

Δικαιούχοι στη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
200.001€ έως και 1.200.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού
  • Δαπάνες Λογισμικού
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση

 

Αναλυτικές Πληροφορίες για κάθε δράση μπορείτε να βρείτε στις προκηρύξεις των δράσεων.

Προκήρυξη Δράσης 1

http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/

Προκήρυξη Δράσης 2

http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/

Προκήρυξη Δράσης 3

http://21-27.antagonistikotita.gr/metaschimatismos-aichmis/

Εφόσον ενδιαφέρεστε, μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας ώστε να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας, για την διερεύνηση των αναγκών σας, ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο κάθε ευκαιρία.