Υλοποίηση προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


    Επιλέξτε από την λίστα, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας*.


    Επιλέξτε το είδος των Online Συστημάτων και Υπηρεσιών που σας ενδιαφέρει:*


    Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα τα στοιχεία σας, προκειμένου ένας εκπρόσωπός μας να επικοινωνήσει μαζί σας.*